2017_BASF_DelanPro
Rzepakowe żniwa rozczarowują – jak kształtują się ceny ?

Producenci dostarczają mało surowca, bo nadal mają nadzieję, że ceny zdecydowanie wzrosną. Ale przetrzymywanie nasion nie zawsze jest równoznaczne z większym zyskiem - przypominają...

ARiMR: Możliwość zmiany elementu proekologicznego

Niektórzy rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. Jeżeli jest to...

IUNG: Monitoring suszy - Komunikat nr 9 [2017r.]

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach...

To nie był udany sezon dla pszczelarzy !

Nie tylko sadownicy narzekają na kiepski rok. Pszczelarze również nie są zadowoleni ze zbieranych ilości miodu. W północnej i środkowej Polsce były bardzo dobre zbiory rzepaku. Gorzej...

WIR: 2017 rok – wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przekazał hodowcom i ich reprezentantom wstępne wyniki badania plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych....

Lokalizacje KOWR

Od września rolnicy będą mieli bliżej do instytucji rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie 1 września br. oprócz centrali i oddziałów terenowych będzie miał...

Zwolnienie z podatku przy nabyciu gruntów dla wszystkich rolników ?

Zarząd KRIR, popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 8 sierpnia 2017 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmiany dokonanej w...

Sprzedaż ciągników – lipiec 2017r.

Na czele najbardziej popularnych marek od początku roku znajduje się NEW HOLLAND z 819 rejestracjami, więcej o 13,0% niż przed rokiem. Drugie miejsce wysunął się JOHN DEERE, który wydał...

Ponad 185 tys. ha upraw dotkniętych klęską żywiołową !

Według najnowszych danych 748 komisji zakończyło już swoje prace. Komisje działały lub działają w 1189 gminach...Powierzchnia działek, na których szkody wynosiły powyżej 70% wynosi...

Zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

Zwiększenie poziomu zaliczek ma związek z wystąpieniem w Polsce niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Oznacza to, że począwszy od 16 października br. rolnicy w całej Polsce będą mogli...

Sektor pszczelarski w Polsce w 2016 roku

Średnia liczba rodzin pszczelich na 1 km2 powierzchni kraju wynosi 4,8 (ryc.1). Najbardziej napszczelone tereny znajdują się w Polsce południowo – wschodniej (małopolskie, podkarpackie,...

Za 3 mld zł rolnicy sfinansują modernizację swych gospodarstw !

Dotychczas leasing w rolnictwie dotyczył ciągników rolniczych, w tym roku to się zmieni - mówi w rozmowie z MarketNews24 Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. -...

Rekompensaty dla zachodniopomorskich pszczelarzy

Wiosenne przymrozki zniszczyły pąki drzew i krzewów, a padające przez ostatnie miesiące deszcze zmyły pyłek z tych, które przetrwały. Pszczoły nie miały gdzie go zbierać. Pszczoły...

Nowe prawo wodne – czy rolnicy zapłacą więcej za wodę ?

Ustawa zawiera przepisy zobowiązujące gospodarstwa rolne, pod rygorem nałożenia opłaty, do określonych działań związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych, prowadzenia...

Coraz niebezpieczniejsze wypadki na wsi

Przy okazji trwających żniw, a więc czasu zintensyfikowanych prac na roli, warto pomyśleć, jak można zabezpieczyć się przed skutkami takich nieszczęść. Wakacje trwają w pełni i...

IUNG: Monitoring suszy - Komunikat nr 8 [2017r.]

#IUNG w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku, nie stwierdza wystąpienia #suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na...

Ponad 151 tys. ha upraw dotkniętych klęską żywiołową !

Od wiosny straty stwierdzono w ponad 26 tysiącach gospodarstw rolnych, głównie sadowniczych i uprawiających warzywa pod folią. Zniszczeniu uległy sady wiśniowe i czereśniowe, niewiele...

Ruszył sezon ogórkowy – jak kształtują się ceny ?

Plony niezbyt obfite, bo niektórzy z rolników zbierają po kilkaset kilogramów z hektara, ale skupy czekają nawet na takie ilości. Sezon jak w przypadku innych upraw jest nieco...

ARiMR: Kontrole w gospodarstwach rolników zostały już zakończone

Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 30.11.2016 ponad 1,3 mln rolników otrzymało do 70% zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, czyli...

Rynek rzepaku – w kraju na świecie i w UE

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, całkowity areał uprawy rzepaku (łącznie ozimego i jarego) w 2017 r. wyniesie ok. 880 tys. ha i będzie o ponad 50...

Ceny rzepaku coraz wyższe !

Korekta w dół ogólnokrajowych zbiorów musiała odbić się na cenach. Jeszcze tydzień temu tona rzepaku była odbierana nawet poniżej 1500 zł (od 1494 do 1560 zł/t), dzisiaj górna...

Żniwa weryfikują wcześniejsze szacunki zbiorów zbóż ?

Zdaniem rolników utrzymanie wcześniejszych szacunków produkcji na poziomie 30 mln ton zbóż jest mało realne. Dziwimy się skąd pojawiają się wartości 30 mln. Jak byśmy może dopisali...

URSUS nawiązał współpracę z LOTOS OIL

Ursus S.A. podpisał z LOTOS Oil Sp. z o.o. umowę na dostawy środków smarowych oraz usługi Serwisu Olejowego LOTOS Oil. Zawarta na pięć lat umowa przewiduje również wspólne działania...

Ocieplenie klimatu szkodzi winnicom

Produkcja dobrych lub doskonałych winogron wymaga dokładnego dopasowania ich odmiany do lokalnego klimatu. Jednak z powodu zmian klimatycznych, kiedy temperatury będą się podnosiły, a...

Sytuacja na światowym rynku zbóż sprzyja polskim rolnikom ?

Obecne szacunki wszystkich agencji analitycznych na świecie wskazują, że produkcja zbóż w tym sezonie będzie niższa niż w ubiegłym. Stąd też w ostatnich miesiącach notowania cen na...

Wpływ pszczół miodnych na plonowanie sadów

Korzyści z zapylania owadopylnych roślin uprawnych są niepodważalne. Wartość zapylania światowych upraw przez owady oszacowano na ponad 150 mld euro, z czego na Europę przypadało ok. 23...

Temperatury powietrza i opady – lipiec 2017r.

Lipiec był bardzo deszczowym miesiącem, który prócz intensywnych opadów deszczu przyniósł również gwałtowne burze oraz opady gradu, które wyrządziły wiele szkód w uprawach....

Pogoda w tym tygodniu powinna sprzyjać żniwom

Wstępne prognozy dotyczące zbiorów są dobre, ale może je pokrzyżować, mająca ogromne znaczenie w rolnictwie, kiepska pogoda, dodaje Adam Tański. Zbiory sięgną ponad 30 tys. ton, a...

GUS: Wstępny szacunek zbiorów warzyw gruntowych w 2017 r.

Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t, a kalafiorów na 235 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 655 tys. t. Zbiory buraków zostały oszacowane na...

GUS: Wstępny szacunek zbiorów ziemniaków w 2017 roku

Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie. Szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy ziemniaków zwiększy się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniesie ponad 0,3...

GUS: Szacunek zbiorów rzepaku w 2017 roku

Rzepak ozimy przezimował lepiej niż w roku poprzednim. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano jedynie ok. 1% (w 2016 r. – ok. 16%) powierzchni zasianej jesienią, a...

GUS: Wstępny szacunek zbiorów zbóż w 2017 roku

Jak informuje GUS wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2017 r. wyniesie około 7,0 mln ha1, z tego: pszenicy – około 2,4 mln ha,...

Zbiory kukurydzy będą opóźnione – winna pogoda !

Ostrożne prognozy mówią o zbiorach kukurydzy na ziarno rzędu 3,5 mln ton. Tym bardziej, że powierzchnia upraw jest podobna do ubiegłorocznej, czyli 600 tys. ha kukurydzy na ziarno i 550...

KRUS i PSOR promują stosowanie kombinezonów ochronnych

Promowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym to priorytet działań KRUS i Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. KRUS od 2009 roku jest patronem kampanii PSOR „Nie tylko plony...

MRiRW: System ubezpieczeń rolnych wymaga udoskonalenia

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to temat dzisiejszego (27.07) spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami rolników. Spotkanie zostało zorganizowane w celu...

Jakiej pogody możemy spodziewać się w sierpniu ?

Pogoda tego lata nas nie rozpieszcza. W wielu regionach naszego kraju w maju temperatury były wyższe niż są obecnie, w dodatku nie odnotowano jeszcze ani jednego upalnego dnia. Jednak...

Ministerstwo Rolnictwa ws. ubezpieczeń rolnych

W dniu 27 marca obradowało Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Obradujący delegaci, mając na względzie bardzo aktualne problemy występujące w regionie świętokrzyskim...

IUNG: Monitoring suszy - Komunikat nr 7 [2017r.]

Susza nadal występuje w uprawach zbóż jarych w 4 gminach (zmniejszenie o 438 gmin względem poprzedniego okresu sześciodekadowego). Susza notowana jest w 0,16% gmin Polski (zmniejszenie o...

Budżet na zwrot podatku akcyzowego w 2018 r. jeszcze nieznany

Resort rolnictwa poinformował, że zwiększenie limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego uzależnione będzie od kwoty wydatków...

MRiRW: Sytuacja na rynku zbóż

W okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r. wyeksportowano 6,2 mln ton ziarna, o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Łącznie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent...

Dzień Pszczoły – Dzień Alarmu dla Rolnictwa

Ten dzień – 8 sierpnia - powinno się nazywać Dniem Alarmu dla Pszczół. A może nawet dla rolnictwa. Trzeba głośno alarmować w sprawie pracowitych zapylaczy, od których zależy...

Trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa

Praca pszczół wpływa na zwiększenie ilości i jakości plonów wielu roślin np. rzepaku, jabłoni i owoców jagodowych. Potrzeby zapylania areałów rolnych są duże – powiedział...

Żniwa rzepakowe – wygra deszcz czy rolnicy ?

Notowania rzepaku na paryskim parkiecie zniżkują. Ale cena nasion może jeszcze powrócić w wyższe rejony. Wszystko rozgrywa się "na górze" - albo wygra deszcz, albo rolnicy. Jak informuje...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, warzyw i owoców oraz zmianę przepisów dot. zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych - zakłada...

ŚIR: Odpowiedź MR ws. obowiązkowych umów na dostarczanie produktów

Jak informuje ŚIR jest reakcja ze strony resortu rolnictwa na wnioski izb rolniczych, dotyczące obowiązkowych umów na dostarczanie produktów rolnych: (…) projektowane przepisy zwalniają...

Kradzione pogodzie żniwa – kombajny pracują nawet nocą !

Żniwa jęczmienia na ukończeniu. Pogoda w większości regionów dopisuje, ale nie brakuje też miejsc, gdzie pola są nasiąknięte wodą, a producenci wykorzystują praktycznie każdą...

Zwiększenie kontroli ziemniaków pochodzących z eksportu

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego (pismo z dnia 25 maja br. znak: IRWL/MRiRW/2262/2017), dotyczące wprowadzania na terytorium Polski bulw ziemniaka pochodzących z Rumunii,...

MRiRW odpowiada na wniosek KRIR w sprawie szacowania szkód

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 23 czerwca 2017 r. dot. wydłużenia do końca lipca prac komijsi ds. szacowania strat powstałych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, w dniu 10...

Sumy opadów deszczu w ubiegłym tygodniu (17-23.07)

Gdzie w ubiegłym tygodniu odnotowano największe sumy opadów ? Przedstawiamy sumy opadów deszczu zanotowane przez stacje meteo serwisu agropogoda.pl od 17 do 23 lipca 2017 roku...

Rekordowa susza we Włoszech !

Władze dziesięciu, czyli połowy wszystkich włoskich regionów przygotowały wnioski do ministerstwa rolnictwa o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej z powodu rekordowej suszy – podały...

WIR: Międzyplony w płodozmianach z roślinami okopowymi

WIR: Międzyplony w płodozmianach z roślinami okopowymi

Coraz częściej w płodozmianach roślin okopowych pojawiają się międzyplony. Z roku na rok wzrasta ich znaczenie tak w uprawie ziemniaków, jak i buraków. Ich zastosowanie nie tylko uzupełnia glebę w próchnicę, chroni ją przed degradacją, ale także pełni funkcję fitosanitarną. Ponadto, w związku z możliwością uprawy międzyplonów w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w ramach działań PROW 2014-2020, zainteresowanie producentów rolnych włączaniem ich do płodozmianów jest spore.

Uprawa roślin okopowych, szczególnie na glebach lekkich bardzo silnie zubaża glebę w próchnicę i składniki pokarmowe. Żyzność gleby należy zatem poprawiać. Jedną ze skuteczniejszych metod osiągania tego celu jest zastosowanie nawozów zielonych. Ich wykorzystanie przez okopowe jako rośliny poplonowe jest bardzo wysokie – uprawa zarówno ziemniaków, jak i buraków z poplonami wzajemnie się uzupełnia.

Odpowiedni międzyplon powinien nie tylko rozszerzyć płodozmian, stłumić chwasty, ograniczyć występowanie patogenów glebowych i zagwarantować dużą bioróżnorodność biologiczną, ale także umożliwić maksymalne wykorzystanie profilu glebowego przez korzenie, a przede wszystkim poprawić żyzność gleby i jej zasobność w składniki pokarmowe. Międzyplony pełnią także funkcję roślin regenerujących stanowisko. Korzystnie wpływają na poprawę właściwości sorpcyjnych, buforowych, filtracyjnych gleby, przyczyniają się do jej rozluźnienia i przywrócenia struktury gruzełkowatej.


Jako międzyplony lepiej sprawdzają się mieszanki niż wysiew jednogatunkowy. Odpowiednio skomponowane zapewniają równie wysokie plony biomasy, więcej bardziej różnorodnych wydzielin korzeniowych, a przez to wyższą aktywność mikrobiologiczną i większą ilość próchnicy. następczych. Gwarantują wzrost bioróżnorodności oraz obronę przed chorobami i szkodnikami.

W przypadku uprawy roślin okopowych bardzo ważne jest, by redukowały populację nicieni w glebie. Zastosowanie międzyplonów z roślinami nicieniobójczymi to oprócz przerw w uprawie i odpowiedniej rotacji roślin na stanowisku oraz uprawy odmian tolerancyjnych najbardziej skutecznie narzędzie w walce z tym patogenem. Pobudzają one larwy nicieni do wylęgania, ale potem przerywają cykl rozwojowy populacji powstrzymując tworzenie nowych cyst. Odporne międzyplony mogą być niezwykle efektywne – potrafią zredukować około 70% nicieni mątwika burakowego (Heterodera schachti), jednego z groźniejszych patogenów występujących w tej uprawie. Jeżeli rolnik decyduje się na intensywną uprawę buraka cukrowego i zawężenie płodozmianu, jedynym skutecznym sposobem walki z nicieniami jest stosowanie odpowiednio skomponowanych międzyplonów, tym bardziej, że mątwik ma bardzo szeroki zakres gospodarzy (ponad 200 gatunków roślin), a powstałe po zapłodnieniu cysty chronią larwy mątwika nawet przez dwadzieścia lat. Przykładem mieszanki, która redukuje populacje nicieni i w uprawie ziemniaka i buraka jest TerraLife BetaSola. Dzięki bogactwu gatunków mieszanka oddziałuje pozytywnie na strukturę gleby, przez co istotnie odróżnia się od pojedynczo uprawianych nicieniobójczych gatunków międzyplonów. Kombinacja zastosowanych gatunków ma szerokie spektrum działania. Różne nicieniobójcze odmiany rzodkwi oleistej pomagają redukować nicienie burakowe (Heterodera schachtii) i Trichodorus. Multiodporna rzodkiew oleista, oprócz odporności na nicienie burakowe, wykazuje też odporność na nicienie guzowatości (Meloidogyne). Kolejną zaletą tych trzech odmian rzodkwi oleistej jest to, że mają one różne okresy wegetacji, przez co wabienie nicieni będzie odbywało się w możliwie długim czasie.

Kolejny komponent mieszanki – owies szorstki – redukuje dodatkowo nicienie korzeniowe (Pratylenchus). Wyka i koniczyna aleksandryjska wiążą azot i poprawiają sprawność gleby na skutek zacieniania.

Nicienie należą do najgroźniejszych patogenów ograniczających plon w uprawie ziemniaków i buraków. Odporne międzyplony należą do najbardziej skutecznych sposobów ich kontroli. Stosowanie odpowiednio skomponowanych mieszanek specjalnie do produkcji roślin okopowych jest więc wskazane. Należy przy tym pamiętać, że stosowanie międzyplonów to nie tylko skuteczna walka z chorobami, ale przede wszystkim wzbogacenie gleby w substancje organiczne i mikroorganizmy, czyli dbanie o podstawowy warsztat pracy każdego rolnika.

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz