2017_BASF_Delan_Pro
2017_Topas
2017_BASF_DelanPro
Problem napływu produktów rolnych z Ukrainy nadal aktualny !

Problem z napływem produktów rolnych z Ukrainy pozostaje w dalszym ciągu aktualny, powodując wiele nowych obaw wśród polskich rolników, zwłaszcza z uwagi na nadchodzący okres żniw....

KRUS w trosce o bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów,...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym

Prezydent Andrzej Duda podpisał (20.06) nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o podatku leśnym. Zmiany mają ograniczyć zasadę solidarnej...

WIR: Co dalej z przetargami i ANR ?

Jak informuje WIR od dłuższego już czasu do przedstawicieli samorządu rolniczego zgłaszają się rolnicy, którzy brali udział w przetargach ofertowych na dzierżawę nieruchomości...

Milion martwych pszczół w pasiekach pod Chojną

Blisko milion martwych pszczół w pasiekach pod Chojną, i na tym prawdopodobnie nie koniec. Pszczelarze są zrozpaczeni i nie mają wątpliwości - przyczyną masowej śmierci owadów są...

MRIRW ws. decyzji o stosowaniu zapraw neonikotynoidowych

Wydając te decyzje (co zostało precyzyjnie wyjaśnione w ich uzasadnieniu) wzięto pod uwagę obowiązujące w UE zakazy wysiewu zaprawionych tymi substancjami nasion rzepaku oraz nadal...

Wniosek ws. zmian przepisów dotyczących zawierania umów pisemnych

Realizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 20 czerwca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w zmiany...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansowaniu WPR

Ustawa dokonuje zmiany ust. 1 i 3 w art. 23 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przyznając państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym uprawnienie do...

KRIR: Wniosek o zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że wielu rolników w dalszym ciągu dokonuje potwierdzenia odbioru paliwa, co jest dla nich bardzo uciążliwe, chociażby z uwagi na krótki termin na...

Laureaci konkursu AgroLiga 2016

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się we wtorek 20 czerwca br. z laureatami konkursu AgroLiga. Dajecie Państwo przykład tego jak rozwijać produkcję, aby...

Płatności bezpośrednie – wnioski do 26 czerwca 2017 roku

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. wraz z wymaganymi załącznikami, w tym wypełnionym materiałem graficznym, można było składać terminie "podstawowym", tj. od 15...

Czy probiotyki mogą zwiększyć przeżywalność pszczół ?

Probiotyki mogą zwiększać przeżywalność pszczół miodnych wystawionych na oddziaływanie pestycydów – podaje kopalniawiedzy.pl Wyginięcie pszczół byłoby dla ludzi katastrofalne....

Notowania rzepaku ruszyły w górę

I po spadkach. Przynajmniej na razie. Na fali obaw o zbiory, notowania rzepaku na paryskim parkiecie ruszyły w górę. I zdaniem ekspertów zwyżki potrwają przynajmniej do pierwszych dni...

Copa i Cogeca odrzuca wszelkie propozycje obcięcia wydatków na WPR

Copa i Cogeca omawiając przyszły budżet z komisarzem Oettingerem zwracają uwagę na konieczność niedopuszczenia do cięć w wydatkach na rolnictwo, gdyż w przeciwnym wypadku produkcja...

Uwaga na nielegalne środki ochrony roślin !

Coraz więcej prób przemytu środków ochrony roślin z Ukrainy. Produkty nie mają stosownych zezwoleń i często są przewożone w nieszczelnych opakowaniach. Celnicy ostrzegają rolników,...

Rolnicy inwestują w drony

Przełom w sposobie oceny jakości upraw lub szacowania strat na polach: zachodniopomorscy rolnicy inwestują w drony, które lecąc nad rzepakiem czy burakami dostarczają precyzyjnych...

Odmiany pomidora wpisane do KR w 2017 roku

W 2017 roku do KR wpisano 2 odmiany pomidora przeznaczone do uprawy w polu. Czym charakteryzuje się każda z tych odmian ? Agent – to odmiana o późnym terminie kwitnienia i dojrzewania...

KRUS: Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2017r

W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej...

Realizacja płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom do 14 czerwca br. 14,211 mld zł, czyli 97,28 proc. przewidzianej do wypłaty kwoty środków na płatności...

Przedżniwne zastosowanie glifosatu w zbożach

Plantatorzy zbóż tradycyjnie wykonują oprysk przedżniwny na plantacjach. Zalety wykorzystania do tego zabiegu glifosatu są ogólnie znane. Gwarantuje doskonałą kontrolę jednorocznych i...

IUNG: Monitoring suszy - Komunikat nr 3 [2017r.]

W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na...

Zmieniono przepisy zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych !

Z obowiązku zawierania umowy pisemnej wyłączono sprzedaż bezpośrednią (dotyczy małych transakcji), dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny oraz producentów będących...

KRIR w sprawie nawozów fosforowych

W 2017 roku w ramach pakietu rozwiązań dla gospodarki cyrkularnej Komisja Europejska zamierza uregulować problem zawartości kadmu w złożach fosforanu i zmniejszyć normy udziału kadmu....

Jak ująć cele zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu w przyszłej WPR ?

Copa i Cogeca zorganizowały warsztaty pt. „Jak ująć cele zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu w przyszłej WPR?” pochylając się nad zagadnieniem zwiększenia produkcji przy...

To będzie trudny sezon dla producentów rzepaku

To już jest trudny sezon dla producentów rzepaku, a może być jeszcze trudniejszy. Jakie zbiory, jakie ceny ? Pytań coraz więcej, czasu coraz mniej – wymienia Agrobiznes. Na razie pewne...

Do 13 czerwca 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 14,191 mld zł

Do 13 czerwca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,191 mld zł, czyli 97,14 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie...

W przyszłości padać będzie częściej i obficiej ?

Naukowcy sądzą, że dotychczasowe modele klimatyczne nie doceniały tego, jak dalsze ocieplanie się klimatu wpłynie na częstotliwość występowania opadów oraz ich intensywność. Okazuje...

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył 12 czerwca br. w posiedzeniu Rady Ministrów AGRIFISH w Luksemburgu. Jednym z głównych punktów obrad był wniosek dotyczący...

Stare odmiany zbóż przeżywają swój renesans

Komosa ryżowa, amarantus, pszenica: płaskurka, samopsza i orkisz, a także proso – to bogate w składniki odżywcze i mineralne stare odmiany zbóż, które przeżywają obecnie swój...

Na rynku zbóż pojawiły się długo oczekiwane ceny

Nowe oferty, na nowe zbiory. Na rynku zbóż pojawiły się długo oczekiwane ceny. Propozycje oczywiście uzależnione od terminu dostawy. Trzeba pamiętać, że tuż po żniwach jest...

Odmiany ogórka gruntowego wpisane do KR w 2017r.

W 2017 roku do KR zostały wpisane 3 odmiany ogórka przeznaczonego do uprawy w polu (Ares, Rejent, Solon). Czym charakteryzuje się każda z tych odmian ? Ares – to odmiana o ciągłym typie...

Uwagi KRIR do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne

W dniu 6 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przesłała uwagi do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne. Zaproponowane przepisy, szczególne związane z wdrożeniem Dyrektywy...

System monitorowania drogowego nie dotyczy rolników ?

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Finansów odnośnie pisma skierowanego przez KRIR w sprawie stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w dostawach...

MRiRW: Spotkanie z producentami ziemniaka

W trakcie spotkania omówione zostały zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ułatwieniami wprowadzonymi do polskiego porządku...

Sejm ustalił ostateczne brzmienie ustawy o ochronie prawnej odmian

Sejm poparł w czwartek (08.06) w nocnym głosowaniu poprawki Senatu do ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Reguluje ona pobieranie opłat za wysianie w gospodarstwie nasion wysokiej...

Polscy naukowcy wyhodowali jęczmień odporny na suszę

Jęczmień zachowujący w liściach o 30 proc. więcej wody niż jego odmiana wyjściowa uzyskali po kilku latach badań biolodzy z Katedry Genetyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach....

Sprzedaż ciągników – maj 2017r.

Wśród ciągników rolniczych po trzech miesiącach spadków w maju br. miał miejsce 14,2% wzrost do 739 szt. a od początku roku skumulowana liczba wyniosła 3 389 szt. (-1,8%). Na czele...

Lipiec będzie chłodniejszy i bardziej deszczowy niż zwykle ?

Amerykańska prognoza przewiduje, że temperatura w lipcu będzie niższa niż zwykle na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na wschodzie kraju. Odchylenie od średniej temperatury wynosi do 1 st. C. W...

50 komisji zakończyło szacowanie strat

Według najnowszych danych 50 komisji zakończyło prace związane z szacowaniem strat powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Komisje pracują w 16 województwach, w 692...

GUS: Powierzchnia zasiewów w 2016 roku

W ogólnej powierzchni użytków rolnych dominował udział powierzchni zasiewów i wynosił 73,5%, udział powierzchni łąk trwałych wynosił 18,7%, a pastwisk trwałych – 2,8%....

GUS: Użytkowanie gruntów w 2016 roku

W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej ok. 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,1 mln ha gruntów, tj. na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego. W gospodarstwach indywidualnych...

Umowy rolnik – przetwórca do zmiany !

W pracach rządowych jest już projekt zmiany przepisów dotyczących zawierania umów na dostawę produktów rolnych między rolnikami a nabywcami. Przewiduje on m.in. zawieranie umów w formie...

Karmen – odmiana cebuli wpisana w 2017 roku do KR

Karmen to późna odmiana cebuli o średniej zawartości suchej masy. Cebula bez lub z małą skłonnością do wybijania w pędy nasienne. Liczba liści na łodydze rzekomej średnia do...

ARiMR wypłaciła 97 % z puli środków na płatności bezpośrednie

Do 7 czerwca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,161 mld zł, czyli blisko 97 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności...

Nowe regulacje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

W związku z uzyskaną informacją z Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce o zmianie od dnia 1 lipca 2017 roku aktów normatywnych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG),...

Rzepak coraz tańszy !

Rok temu (w 2016 roku) na paryskie giełdzie Matif rzepak kosztował prawie 380 euro dzisiaj tona wyceniana jest na nieco ponad 350 euro i ciągle spada, a wiele wskazuje na to, że będzie...

GUS: Zbiory zbóż w 2016 roku

W 2016 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ok. 7,5 mln ha i w porównaniu do 2015 r. zmniejszyła się o 49,4 tys. ha (o 0,7%). Powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami...

GUS: Zbiory rzepaku i rzepiku w 2016 roku

W 2016 roku rzepak i rzepik zajmował powierzchnię 826,9 tys. ha o 120,1 tys. ha mniej jak w roku poprzednim. W 3 województwach plony rzepaku i rzepiku przekroczyły 30,0 dt/ha, a...

IUNG: Monitoring suszy - Komunikat nr 2 [2017r.]

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na...

GUS: Zbiory ziemniaków w 2016 roku

Zbiory ziemniaków w 2016 roku wyniosły 8,9 mln t i były wyższe o ok. 2,6 mln t (o 40,5%) od ubiegłorocznych i o 2,4 mln t (o 36,9%) wyższe od średnich zbiorów z lat 2011-2015. Plony...

Frusto

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 12/2017

W sadach, w których nie wystąpiło ryzyko zmycia środka użytego do ostatniego zabiegu bądź nie wystąpiły opady deszczu po ostatnim zabiegu należy kontynuować ochronę...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 11/2017

Sytuacja wydaje się być ustabilizowana. W związku z powyższym sugerujemy wykonywanie zabiegów o charakterze zapobiegawczym, przy użyciu środków o niskim ryzyku tworzenia ras odpornych. 

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 10/2017

W sadach, w których wykonany został skuteczny zabieg zapobiegawczy (nie wystąpił zlewne opady deszczu, które mogłyby zmyć fungicyd z blaszki liściowej), należy kontynuować ochronę...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 9/2017

Warto dokonywać lustracji sadów głównie na obecność przędziorków oraz mszycy. Należy pamiętać, że zabiegów nie wykonuje się w okresie kwitnienia! Szczególnego znaczenia ww....

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 8/2017

W przypadku wystąpienia rzeczywistych strat, oscylujących na poziomie 100 proc., należy poświęcić uwagę na ochronę parchową oraz mączniakową. Zapowiadane ocieplenie przyniesie...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 7/2017

Prognozy wskazują na możliwość spadków temperatury od 09–10.05.2017 r.  W związku z powyższym należy uważnie śledzić prognozy pogody i przygotować się na zabezpieczenie drzew...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 6/2017

Nadal występuje maksymalny poziom dojrzałości i zdolności do wysiewów zarodników workowych!  Bardzo wysoki stopień zagrożenia prognozowany jest na przełom kwietnia/maja (spodziewany...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 5/2017

Prognoza pogody na najbliższe dni wskazuje na wystąpienie temperatur umożliwiających wykonanie skutecznych zabiegów fungicydowych. W przypadku wykonania skutecznych zabiegów...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 4/2017

Znacząca część upraw ziarnkowych została dotknięta przymrozkami. Największe straty notowane są na odmianach Idared, Ligol oraz Jonagold. Obecnie należy zabezpieczyć uprawy, na ile...

Frusto: Komunikat sadowniczy nr 3/2017

Jeżeli w weekend wykonany został zabieg zapobiegawczy i nie wystąpiły intensywne opady deszczu, to uprawy powinny być zabezpieczone przed infekcją parcha jabłoni. W związku z powyższym...

1 2 3 4